Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ III – Rola Inernetu)

 • by

Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ III – Rola Inernetu)

POSZUKIWANIE INFORMACJI MEDYCZNYCH W INTERNECIE:

 • 49%: Prawie połowa badanych przyznaje, że szuka informacji medycznych w Internecie przed udaniem się do lekarza – 1 na 4 respondentów robi to zawsze;
 • Najczęściej do Internetu zaglądają osoby w wieku 35-44 lat, w równym stopniu mężczyźni i kobiety oraz osoby o różnej sytuacji finansowej;

Slajd73 Slajd74

OCENA PRZYDATNOŚCI INFORMACJI MEDYCZNYCH ZNALEZIONYCH W INTERNECIE:

 • 32%: Co trzeci uczestnik badania uważa, że informacje znalezione w Internecie często są przydatne. W opozycji stoi jedynie 1 na 10 respondentów uznających Internet za źródło informacji, które rzadko się przydają.
 • Największymi sceptykami są osoby, które mają najmniejszą styczność ze służbą zdrowia, respondenci znajdujący się w złej sytuacji materialne, częściej mężczyźni oraz najmłodsi.

Slajd76 Slajd77

ZAUFANIE DO ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH:

 • Polacy podchodzą z dystansem do artykułów internetowych, w których poruszane są tematy związane ze zdrowiem;
 • 76%: Zdecydowania większość badanych stwierdziło, że czasami lub nawet rzadziej ufa takiej treści;
 • Sceptycyzm rośnie odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości wizyt lekarskich oraz wieku;

Slajd79Slajd80

ZAUFANIE DO OPINII UŻYTKOWNIKÓW:

 • Jeszcze rzadziej ufamy opiniom innych internautów – 86% badanych co najwyżej „czasami” uznaje wpisy i komentarze innych osób jakie godne zaufania w kwestiach medycznych;
 • Zaufanie to rośnie wraz z wiekiem a maleje wraz z częstotliwością wizyt lekarskich i obniżaniem się postrzeganego statusu finansowego;

Slajd82Slajd83

ROZMOWA Z LEKARZEM NA TEMAT INFORMACJI ZNALEZIONYCH W INTERNECIE:

 • 70%: 7 na 10 badanych przyznaje, że zdarza się im rozmawiać z lekarzem o informacjach jakie znaleźli w Internecie przed wizytą;
 • Dyskusje te są pozytywnie skorelowane z częstotliwością wizyt lekarskich i postrzeganą sytuacją finansową, a negatywnie skorelowane z wiekiem (za wyjątkiem niedoszacowanej grupy najmłodszych);Slajd85

Slajd86

REAKCJA LEKARZA NA PYTANIA ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI ZNALEZIONYMI W INTERNECIE:

 • 10%: Tylko co dziesiąty respondent uznaje, że lekarze w Polsce wiedzą jak zachować się w sytuacji, gdy pacjent zadaje pytanie bądź przywołuje informacje odnoszące się do treści znalezionych w internecie;
 • Opinia ta nieznacznie pogarsza się wraz „doświadczeniem” badanych w kontaktach z lekarzem, wiekiem i sytuacją finansową.

Slajd88Slajd89

METODOLOGIA

 • Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
 • Ankietę rozesłano do wszystkich osób korzystających z newslettera na portalach pacjenckich Openmedica i Hello Zdrowie.
 • Ankietę wypełniły 664 osoby.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PRÓBY:

 • 41%: Wśród badanych, największa grupę stanowili pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku odwiedzili lekarza co najmniej 5 razy;
 • 60%: Ponad połowa respondentów spotkała się z lekarzem maksymalnie miesiąc przed badaniem;
 • 75%: Trzech na czterech badanych wybrało publiczną placówkę jako miejsce ostatniej wizyty lekarskiej;
 • 60%: Większość badanych deklaruje przeciętną sytuację majątkową, lecz już co czwarty uważa, że jego sytuacja materialna jest bardzo dobra;
 • 60%: Stosunek mężczyzn do kobiet w próbie wyniósł 60/40.