Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ IV – Optymiści i Malkontenci, Bywalcy i Wizytatorzy)

 • by

Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ IV – Optymiści i Malkontenci, Bywalcy i Wizytatorzy)

NAJWIĘKSI OPTYMIŚCI TO:

 • Osoby, które rzadziej odwiedzają lekarzy;
 • Respondenci deklarujący dobrą i bardzo dobrą sytuację finansową;
 • Dwie skrajne grupy wiekowe – 55+ oraz osoby przed 34 r.ż.
 • W równym stopniu kobiety i mężczyźni;

NAJWIĘKSI PESYMIŚCI TO:

 • Grupa osób najczęściej odwiedzających lekarzy;
 • Respondenci „przeciętni” pod względem sytuacji finansowej;
 • Częściej osoby między 35 a 54 rokiem życia;
 • Znacznie częściej kobiety;

STALI BYWALCY TO:

 • Osoby, które stosunkowo niedawno był na wizycie lekarskiej;
 • Zdecydowanie częściej respondenci wybierający publiczną opiekę zdrowotną;
 • Badani znajdujący się w nieco gorszej sytuacji materialnej;
 • Głównie starsi (55+) oraz kobiety;

SPORADYCZNI WIZYTATORZY TO:

 • W zdecydowanej większości (92%) osoby, które po raz ostatni były u lekarza ponad roku temu;
 • W równym stopniu osoby korzystające z prywatnej jak i publicznej opieki medycznej;
 • Częściej osoby deklarujące „bardzo dobrą” sytuację finansową
 • Częściej mężczyźni;

Slajd92Slajd93

METODOLOGIA

 • Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
 • Ankietę rozesłano do wszystkich osób korzystających z newslettera na portalach pacjenckich Openmedica i Hello Zdrowie.
 • Ankietę wypełniły 664 osoby.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PRÓBY:

 • 41%: Wśród badanych, największa grupę stanowili pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku odwiedzili lekarza co najmniej 5 razy;
 • 60%: Ponad połowa respondentów spotkała się z lekarzem maksymalnie miesiąc przed badaniem;
 • 75%: Trzech na czterech badanych wybrało publiczną placówkę jako miejsce ostatniej wizyty lekarskiej;
 • 60%: Większość badanych deklaruje przeciętną sytuację majątkową, lecz już co czwarty uważa, że jego sytuacja materialna jest bardzo dobra;
 • 60%: Stosunek mężczyzn do kobiet w próbie wyniósł 60/40.
Kontakt w sprawie zakupu kursu