Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Motywowanie pracowników.

  • by
  • Wioletta Małota

Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Motywowanie pracowników.

Kategoria:
Umiejętności miękkie
Grupa docelowa:
Menedżerowie, menedżerowie HR, koordynatorzy zarządzający innymi.
Cena preferowana:
4.000 PLN + VAT
Cena na wyłączność:
20.000 PLN + VAT

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest  poznanie zasad motywowania podwładnych oraz współpracowników. Uczestnik szkolenia pozna czynniki motywujące ludzi do działania oraz różne teorie motywacji,  znajomość których pozwoli na  zrozumienie natury motywacji oraz stosowanie odpowiedniej strategii motywowania.  W praktycznych ćwiczeniach uczestnik szkolenia doświadczy korzyści jakie daje stosowanie motywatorów dopasowanych do potrzeb  pracownika.

Na szkoleniu uczestnik  pozna koncepcję motywacji wewnętrznej i motywacji zewnętrznej  R. Deciego oraz jej roli w motywowaniu pracowników. Poznanie hierarchii potrzeb człowieka  w modelu potrzeb A. Maslowa   pozwoli na  zrozumienie mechanizmu zaspokajania tych potrzeb.

Poznanie narzędzi HR, które demotywują i motywują (Teoria Dwuczynnikowa  F. Herzberga) sprawi, iż uczestnik będzie umiał dobierać odpowiednie  narzędzia  motywujące. Uczestnik szkolenia pozna również elementy kultury organizacyjnej, które motywują pracowników do pracy.

Szkolenie oparte jest na najnowszych koncepcjach motywowania,  opartych na badaniach oraz sprawdzonych w praktyce zarządzania ludźmi.

O autorze

Doświadczony menedżer, trener biznesu, Executive Mentor i Coach. Wykładowca na studiach MBA przedmiotów z zakresu przywództwa. Autorka programu studiów podyplomowych dla kierowników aptek z zakresu kompetencji kierowniczych, kierownik studiów i wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania, motywowania oraz komunikacji.

Przez ponad 15 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach, liderach branży (3M,  Novo Nordisk, SCA Hygiene Products) na stanowiskach menedżerskich Product, Brand Manager oraz Dyrektor Marketingu i Wspierania Biznesu.

Od 7 lat pracuje jako Konsultant HR, Trener  biznesu z zakresu przywództwa, kompetencji menedżerskich oraz międzykulturowych.

Jako Executive Mentor i Coach pracuje w skali globalnej w języku polskim i angielskim.  Współzarządza firmą AVANTI Szkolenia Coaching Konsulting.

Kontakt w sprawie zakupu kursu