Jakie kanały komunikacji wykorzystują managerowie w branży farmaceutycznej?

  • by

Jakie kanały komunikacji wykorzystują managerowie w branży farmaceutycznej?

Które kanały komunikacji marketingowej cieszą się największą popularnością? Jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań?

Pod koniec 2014 roku zapytaliśmy o opinię 300 Brand Managerów zarządzających markami farmaceutycznymi Rx i OTC.

Najczęściej wykorzystywanym kanałem komunikacji są spotkania 1-1 z reprezentantami (64%). Na drugim miejscu znalazł się sponsoring i uczestnictwo w konferencjach, który stosuje ponad połowa badanych (54%). Nieco mniejszą popularnością cieszą się spotkania grupowe (36%) oraz kanał Internetowy (29%). Do stosowania telemarketingu przyznaje się tylko co dziesiąty Brand Manager.

Jakie kanały komunikacji z lekarzami są najbardziej efektywne?

Deklaracje dotyczące wykorzystywania kanałów pokrywają się z potencjałem i efektywnością jaką przypisują badani poszczególnym narzędziom komunikacyjnym.

Kanały komunikacji w branży farmaceutycznej - potencjał i efektywność

Spotkania grupowe – wysoki potencjał, wysoka efektywność… i wiele problemów.

Pomimo częstego wykorzystywania spotkań grupowych przez Brand Managerów, nie jest to kanał pozbawiony wad. Badani najczęściej wskazują na nieprzygotowanie reprezentantów medycznych do swoich prezentacji (37%), niską dostępności czasową i finansową tzw. KOL’s – Key Opinion Leaderów (36%) i brak zaangażowania ze strony lekarzy (33%). Do tego dochodzą wysokie koszty obsługi (30%) i tworzenia programu edukacyjnego (19%). Tylko co dziesiąty badany uznał, że spotkania grupowe nie generują żadnych dodatkowych problemów.

O korzyściach spotkań grupowych w miejscu pracy

Pomimo wielu niedoskonałości, spotkania grupowe są nadal jednym z trzech najczęściej wykorzystywanych kanałów komunikacji. Spotkania, które odbywają się w miejscu pracy są znacznie lepiej oceniane od tych, które wymagają dojazdu. Badani wskazują na następujące korzyści tego rozwiązania:

Korzyści spotkań grupowych w miejscu pracy - opinia brand managerów

Relacje na żywo – słaba jakość i niskie zaangażowanie

Konferencje medyczne obfitują w rozwiązania typu „live streaming”. Rozwiązanie to pozwala zaprosić na spotkanie najbardziej znanych specjalistów i wyjątkowo trudnych do ściągnięcia prelegentów zza granicy. Niestety relacje na żywo obarczone są wieloma ograniczeniami. Słabą jakość obrazu i dźwięku deklaruje prawie połowa specjalistów z zakresu zarządzania marką farmaceutyczną. Do problemów technicznych dochodzą: złe przygotowanie prelegenta (38%), małe zaangażowanie lekarzy (36%).

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w  listopadzie 2014 roku na próbie 92 polskich managerów zarządzających markami farmaceutycznymi Rx i OTC.

Dorian Szymański