Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak rozmawiać, aby się komunikować?

  • by
  • Anita Orzechowska

Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak rozmawiać, aby się komunikować?

Kategoria tematyczna:
Umiejętności miękkie
Grupa docelowa:
Lekarze wszystkich specjalizacji, managerowie każdego szczebla, reprezentanci każdego szczebla.
Cena preferowana:
4.000 PLN + VAT
Cena na wyłączność:
20.000 PLN + VAT

Opis szkolenia

Wszyscy rozmawiają, ale to nie oznacza, że się komunikują. Szkolenie pokazuje, jak brak właściwej komunikacji prowadzi do nieporozumień, konfliktów, nie zrozumienia tematu, błędnej interpretacji przekazanych informacji przez lekarza – pacjentowi, reprezentanta – lekarzowi, managera – reprezentantowi. Wiedza, dobre intencje, zaangażowanie nie pomogą, jeżeli komunikacja rozgrywa się na różnych poziomach analizy transakcyjnej.

Jak się komunikować?  Jak mówić, aby inni zrozumieli treści?  Jak mówić, aby do innych dotarł właściwy komunikat, mimo załączonych filtrów?  Jak prowadzić rozmowę, aby przyniosła oczekiwane efekty?

Odpowiedzi na pytania, w sposób  przejrzysty z elementami humoru, znajdują się w prezentacji.

O autorze

Anita Orzechowska jest coachem, trenerem sprzedaży, wiceprezesem stowarzyszenia Coaching Consulting Training Group, a także właścicielem firmy CST Coaching i partnerem w CS Progress.

Anita od 18 lat zajmuje się sprzedażą. Ma za sobą 10 000 godzin rozmów z klientem, 600 godzin szkoleń, 200 godzin sesji coachingowych oraz 200 godzin prezentacji e-learningowych.

Jest również absolwentem Zarządzania na WSB oraz Coachingu na WSG. Obecnie jest również w trakcie procesu uzyskiwania akredytacji ICF.

Kontakt w sprawie zakupu kursu