Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak radzić sobie ze stresem?

  • by
  • Robert Grzenda

Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak radzić sobie ze stresem?

Kategoria:
Umiejętności miękkie
Grupa docelowa
Lekarze wszystkich specjalizacji i osoby, dla których temat stresu stał się istotny lub uciążliwy
Cena preferowana:
2.000 PLN + VAT
Cena na wyłączność:
10.000 PLN + VAT

Opis szkolenia

Szkolenie wprowadza w temat identyfikacji, rozumienia, oswajania i rozbrajania sytuacji stresowych. Podkreśla indywidualne cechy, predyspozycje i dostępne zasoby dla radzenia sobie ze szkodliwym stresem. Wskazuje na obszary częstego oddziaływania stresu ale też strategie i działania dla jego redukcji. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń z pracy terapeutycznej, choć ma charakter bardziej ogólny. Ważnymi są osobiste umiejętności komunikacyjne i świadome ich rozwijanie, praca z ciałem dla odczuwania napięcia i rozluźnienia,  dbanie o swoje potrzeby i ich zaspokajanie.

O autorze

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierunek Socjologia, specjalizacja Problemy terapii. Umiejętności trenerskie zdobywał i rozwijał w międzynarodowych sieciach  hotelarskich. Przez kilka lat pracował dla banków i instytucji finansowych. Ostatnie lata, to doświadczenia z zakresu terapii osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich. Ważne są dla niego tematy związane z rozwojem osobistym i komunikacją interpersonalną. Jest zaangażowany w prowadzenie szkoleń z zakresu uzależnień, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywacji i wzmacniania poczucia własnej wartości.

Kontakt w sprawie zakupu kursu