Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak poprzez sposób komunikacji budować relację z pacjentem i zminimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych roszczeń?

  • by
  • Ewa Doros

Opis kursu Do kupienia w środowisku DBE

Jak poprzez sposób komunikacji budować relację z pacjentem i zminimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych roszczeń?

Kategoria tematyczna:
Umiejętności miękkie
Grupa docelowa:
Lekarze wszystkich specjalności
Cena preferowana - licencja na 12 miesięcy:
4000 PLN + VAT
Cena na wyłączność - licencja na 12 miesięcy:
20.000 PLN + VAT

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do lekarzy komunikujących się na co dzień z pacjentami podczas wizyt, chcących obniżyć ryzyko wystąpienia sytuacji roszczenia, pretensji oraz oskarżeń o błędy. Informacje uzyskane podczas szkolenia dają lekarzowi wybór, którą z możliwych dróg komunikacji chce podążać i uświadamia możliwości oraz ryzyka, jakie niesie każda z nich. Wiedza ta pozwala dążyć do budowania dobrej relacji z pacjentem i unikać częstych błędów grożących zachwianiem wzajemnych stosunków. Szkolenie pokazuje bowiem, w  jaki sposób pacjenci postrzegają różne sposoby komunikacji stosowane przez lekarzy w gabinetach oraz jaki mają one wpływ na ocenę osoby lekarza, stosowanie się pacjentów do zaleceń oraz ich stosunek do końcowego efektu terapeutycznego (ryzyko wystąpienia roszczenia i zarzucenia błędu lub zaniedbania).

O autorze

Ewa Doros – coach, trener. Zajmuje się projektowaniem i realizacją szkoleń dla placówek medycznych. Jest właścicielem firmy szkoleniowej Multimotiva Medica, która powstała jako realizacja jej pasji – komunikacji wewnątrz gabinetów medycznych. Wieloletnia korporacyjna ścieżka zawodowa w branży medycznej i codzienny kontakt z lekarzami w ich środowisku pracy zaowocowały wieloma obserwacjami i chęcią zmiany komunikacji lekarzy z pacjentami i współpracownikami. Jako trener poświęca się zagadnieniom komunikacji i budowaniu umiejętności interpersonalnych, jako coach natomiast skupia swoją uwagę na profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego lekarzy.

Kontakt w sprawie zakupu kursu