Komunikacja niewerbalna. O rozmowie bez słów.

  • by
  • Anna Kędzierska
  • PSYCHOLOG I TRENERKA

Komunikacja niewerbalna. O rozmowie bez słów.

Anna Kędzierska

Kategoria tematyczna:

Umiejętności miękkie

Słowa lub zwroty kluczowe:

Relacja, komunikacja, dialog, lekarz, pacjent

Cena preferowana:

4000 PLN + VAT

Cena na wyłączność:

20.000 PLN + VAT

Do kogo skierowane jest szkolenie?

  • Lekarze wszystkich specjalizacji;

Opis szkolenia:               

Szkolenie dedykowane lekarzom, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w komunikacji poprzez świadome wykorzystanie niewerbalnego jej aspektu. Trenerka dostarcza wiedzy, która pozwala zwiększyć świadomość stosowanych barier w relacji z pacjentem i współpracownikami. Wskazuje dobre praktyki pozwalające udoskonalić warsztat lekarza w obszarze kompetencji miękkich. Podpowiada na co w gestach, mimice, kontakcie wzrokowym czy sposobie mówienia pacjenta warto zwrócić uwagę, by lepiej go wysłuchać i zrozumieć, a tym samym zwiększyć siłę swoich lekarskich oddziaływań. Komunikacja jako podstawowe narzędzie budowania relacji z pacjentem ma znaczący wpływ na poziom satysfakcji chorego, a także jego motywację do leczenia i stopień stosowania się do zaleceń lekarskich.

O autorze:

Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności psychospołecznych z bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Od lat wspiera środowisko medyczne w rozwoju kompetencji niezbędnych do profesjonalnej obsługi pacjenta. Szkoli lekarzy m.in. z motywowania pacjenta do leczenia i komunikacji jako narzędzia budowania relacji z pacjentem. Jej szkolenia zogniskowane są na zdobycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności, które zwiększają efektywność oddziaływań lekarskich a jednocześnie obniżają poczucie stresu zawodowego.