Czym jest DBE Academy i dlaczego warto tworzyć szkolenia w formule DBE?

  • by
  • Dorian Szymański

Czym jest DBE Academy i dlaczego warto tworzyć szkolenia w formule DBE?

Geneza DBE Academy

DBE Academy to efekt spostrzeżeń i doświadczeń jakie towarzyszą firmie Connectmedica od ponad 10 lat tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla rynku farmaceutycznego.

Obraz8

Czym jest DBE Academy?

DBE Academy czerpie z najlepszych wzorców edukacyjnych oferując content o bezprecedensowej jakości.Kluczem do sukcesu DBE Academy jest koncepcja edukacji opartej na podejmowaniu istotnych decyzji.

Obraz9

Obraz10

Co daje uczestnictwo w DBE Academy?

DBE Academy oferuje maksimum korzyści wynikających z oszczędności czasu, dywersyfikacji źródeł finansowania oraz elastycznych form współpracy przy wykorzystaniu systemu DBE.

Obraz11

Jak to działa?

Udział w DBE nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. To od Ciebie zależy kiedy i ile materiałów szkoleniowych stworzysz. Pamiętaj jednak, że im więcej materiałów stworzysz tym większe prawdopodobieństw, że znajdziemy Twojego nowego klienta.

Obraz12

Model biznesowy

Model biznesowy DBE Academy to sprawdzony i powszechnie wykorzystywany system rozliczeń, stosowany m.in. przez Apple iStore. Zysk ze sprzedaży każdego szkolenia dzielony jest między agencję Connectmedica a trenera w proporcji 30/70.

Obraz13

Nasi klienci – Twoi potencjalni klienci

System DBE z został już z powodzeniem wdrożony w takich firmach jak Nutricia, AstraZeneca, USP Zdrowie oraz Amgen. Portfolio naszych klientów jest jednak o wiele większe:

Obraz14

Grupa docelowa

Szkolenia w ramach DBE Academy skierowane są do pracowników firm farmaceutycznych na każdym szczeblu, z podkreśleniem przedstawicieli medycznych, a także pracownicy medyczni, lekarze wszystkich specjalizacji oraz farmaceuci.

Obraz15

Kontakt w sprawie zakupu kursu